Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Ahmet Ucakturk
Öğr.Gör.Ahmet UÇAKTÜRK (Program Koordinatörü )
aysenk
Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek KANDEMİR

Tanıtım

 

 

 

 

 

 

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ahlaklı ara insan gücünü ülkeye kazandırmaktır.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının hedefi; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.