Finans-Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü

  • vesikalik_bos
  • Yrd.Doç.Dr.Oğuz BAL
  • (Bölüm Başkanı)

 

Nimet

  • Öğr.Gör.Nimet ÇAKIR

12

 

Öğr.Gör.Aydoğan TÜRKBAL

(Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümünde Görevli)

Amaç: Kamu kurum ve kuruluşların muhasebe-finansman, mali-idari işler ve stratejik planlama-proje bölümlerinde ve bunun yanında özel sektör kurum ve kuruluşlarında muhasebe ve finansman departmanında nitelikli çalışanlar yetiştirmektir. 

Vizyon: Disiplinlerarası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip, girişimcilik ruhu kazanmış, değişen dünya koşullarına uyumlu, insan haklarına saygılı, milli ve toplumsal menfaatleri ön plan tutan nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedef edinmiştir. 

Misyon: Ülkemizin ihtiyaç duyduğu küresel rekabete hazır nitelikli insan gücünü yetiştirmek, üniversite-sanayi-toplum işbirliğini sağlayarak ilimizin, bölgemizin ve ülkemizin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak, Uluslararası düzeyde araştırma-geliştirme çalışmaları yaparak hayata değer katan bilgi üretmeyi amaçlayan bir meslek yüksekokulu olmaktır.