Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Lisanslama

LİSANSLAMA
Kurul tarafından lisans verilmesi için düzenlenecek sınavlar aşağıda belirtilmiştir:
a) Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Sınavı: Aracı kurum şube müdürü ve irtibat bürosu sorumlusunun Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey lisansı almaları gereklidir. Türev araçlar müşteri temsilcilerinin “Türev Araçlar Müşteri Temsilciliği Lisansı”nı almaları gereklidir.
b) Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Sınavı: Portföy yöneticisi, araştırma uzmanı, yatırım danışmanı, kurumsal finansman uzmanı, müfettiş, iç kontrol elemanı, teftiş kurulu başkanı ve yöneticileri ile ilgili mevzuatta öngörülen fonların, fon kurulu üyesi, fon denetçisi, iç kontrol birimi çalışanı ile portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisinin ve paylarıborsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan personelin Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı almaları gereklidir.
c) Türev Araçlar Sınavı: Türev araçlar müşteri temsilcisi ile türev araçlar muhasebe ve operasyon sorumlusu dışındaki türev araçlar personelinin tamamı, ilgili mevzuatta öngörülen fonların portföy yöneticisi, fon kurulu üyesi ile portföy yönetimini üstlenecek yönetici şirketin yöneticisinin türev araçlar lisansı almaları gereklidir.
d) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı: Gayrimenkul değerleme uzmanlarının lisans alabilmeleri için gayrimenkul değerleme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olmaları gerekir.
e) Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı: Kredi derecelendirme uzmanlarının lisans alabilmeleri için kredi derecelendirme uzmanlığı sınavına girerek başarılı olmaları gereklidir.
f) Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı: Kurumsal yönetim uzmanlarının ve payları borsada işlem gören ortaklıklarda, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayan personelin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı almaları gereklidir.
g) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Sınavı: Bağımsız denetçilerin ve yöneticilerin lisans alabilmeleri için sermaye piyasasında bağımsız denetim sınavına girerek başarılı olmaları gereklidir.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: www.tspakb.org.tr sitesinde lisanslama başlığı altında ulaşabilirsiniz.