Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı

 

NimetÖğr.Gör.Nimet ÇAKIR
(Program Koordinatörü)
  • vesikalik_bos
  • Yrd.Doç.Dr.Oğuz BAL
  • (Bölüm Başkanı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programının açılma gerekçeleri
1. Türkiye’de son yıllarda, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldıktan sonra menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler olmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır. Böyle bir piyasada faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar açısından eleman ihtiyacının büyük olduğu açıktır. Ülkemizin değişik üniversitelerinde özellikle, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler gibi fakültelerde gerek lisans gerekse lisansüstü düzeyinde borsa ve menkul kıymetler alanında uzman yetiştirilebilmektedir. Fakat doğrudan ve yalnızca bu alanda uzmanlık eğitimi veren bir kurum mevcut değildir.
2. Açılması teklif edilen Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı için diğer bir gerekçe, Gebze Meslek Yüksekokulunun konumudur. Hereke ilçesi, borsa ve finansın odağı olan İstanbul’a yakın olması ve aynı zamanda Marmara Bölgesi’nin ve Kocaeli İlinin Ekonomik ve Sanayi anlamda en hareketli bölgesinde yer almaktadır. Bu özellikleri dolayısıyla eğitim ve öğretime katkıda bulunmak için açılmış olan Meslek Yüksekokulunda daha nitelikli elemanlar yetiştirmek için belirtilen bölüm açılabilir.
3. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Ağustos 2001 tarihinde resmi gazetede yayınlanan Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Tebliğ çerçevesinde, sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla, bu alanda faaliyette bulunan ihtisas personeli, yöneticiler ve bu sektörde çalışmak isteyenler için uzmanlık sınavı zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca uzmanlık sınavı sonrasında alınacak lisansın her dört yılda bir yenilenmesi gerekmektedir. Tüm bu gelişmeler birlikte değerlendirildiğinde Meslek Yüksek Okulu’nda iki yıllık ön lisans düzeyinde açılacak bir Borsa ve Sermaye Piyasası Bölümü’nün kendi alanında ilki oluşturacağı, büyük talep göreceği ve buradan mezun olacak kişilerin piyasadaki ara eleman ihtiyacına yanıt vereceği görülmektedir. Genç ve dinamik bir üniversite olarak Kocaeli Üniversitesi, hukuk, iktisat, işletme, pazarlama gibi alanlarda mevcut uzman öğretim üyeleri sayesinde İMKB’nin de desteğini alarak böyle bir programı açmaya ve yürütmeye adaydır.
4. Bünyesinde açılması düşünülen Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı için Meslek Yüksek Okulunun fiziki kapasitesi yeterlidir. Ayrıca okulda ders verebilecek öğretim elemanları açısından derslerin yürütülmesini gerektiren uzmanlık alanlarında Üniversitemizin özellikle Hukuk ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden de öğretim elemanları desteği olarak faydalanılabilir.
5. Yetiştirilecek elemanlara ülke çapında eksiklik hissedildiği için eleman istihdamı ile ilgili bir güçlük meydana gelmeyecektir. Aynı bölgede okuyarak iş yaşamına atılacak öğrenciler açısından da mezunlarımıza gereksinim duyan kuruluşlar açısından da teklif edilen programların açılması büyük kolaylık sağlayacaktır.
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sürecine girdiği ve bu yönde ciddi atılımlar olduğu düşünüldüğünde bu gereklilik daha açık olarak görülmektedir