Makina Programı

  • 1 - KopyaÖğr.Gör.Ferit ARTKIN
  • (Program Koordinatörü)

 

Cengiz Soykan

Öğr.Gör.Cengiz SOYKAN

Tanıtım

  • Makine Programının amacı; Makine, İmalat, Üretim, Bakım-onarım alanlarında yetişmiş teknik ara eleman ihtiyacını karşılamak üretim sahasında Mühendis ile Usta/İşçi arasındaki koordinasyonu sağlayacak tekniker düzeyinde elemanları yetiştirmektir.

  • Hereke Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümüne bağlı Makine Programı, bulunduğu bölge dolayısıyla oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Bu programdan mezun olan öğrenciler Türkiye’nin toplam endüstri ve sanayi üretiminin yaklaşık %20’sine sahip olan bir bölgede istihdam edilmektedir. Toplam sayısı 10’u geçen organize sanayi bölgelerinde mezun olan öğrencilerimizin iş bulma sorunu bulunmamaktadır.