Metalurji Programı

 

  • Öğr.Gör. Ece SİMOOĞLU SARI
  •  (Program Koordinatörü)

DSC_0185

Yrd.Doç.Dr.Mustafa TÜRKMEN

Tanıtım

Programın ana amacı mikroyapı-malzeme özelliklerini pratik anlamıyla iyi tanımak, mikro yapıda gözlemlenmesi gereken yapı bileşenlerinin açık ve gerçekçi şekli ile göz önüne koymak, kalitatif ve kantitatif inceleme sonuçlarını aktarabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.
Sayılan bu niteliklere sahip teknik elemanlar halen çalıştıkları işletmeler içinde kazandıkları teknik tecrübeler yardımı ile yetişmektedirler. Mezun öğrencilerin çalışma şartlarını daha yakından ve eğitime paralel olarak tanımaları için etkili bir pratik çalışma programı hazırlanmaktadır.
Bu program mezunları, özellikle metal üretim sektöründe kalite kontrol bölümlerinde ve üretim-malzeme ilişkisinin önemli olduğu planlama ve satış bölümlerinde ihtiyaç duyulan eleman açığını kapatacaklardır.