Yönetim ve Organizasyon Bölümü

 • Hasan Latif foto
 • Profesör Dr. Hasan LATİF
 • (Bölüm Başkanı)
 • 1931298_42269559436_469_n
 • Yrd. Doç. Dr. Abdülhalim ÇELİK

aysenk

Yrd.Doç.Dr.Aysen Şimşek Kandemir

(Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünde Görevli)

 •  

 • 20141015_144223Yrd.Doç.Dr.Alim AYDIN
 • Aynur Sebuk

 • Öğr.Gör.Aynur SEBÜK KURT
 • Çağlar Pehlivan
 • Öğr.Gör.Çağlar PEHLİVAN
 •  

 •  

Tanıtım

Bugün dünyamız, bilgi ve iletişim teknolojilerin baş döndürücü gelişmelerinin ortaya çıkardığı bilgi toplumu süreçlerini yaşamaktadır. Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak, mal, hizmet ve bilginin dolaşmasında sınırları ortadan kaldıran küreselleşme olgusu, rekabeti de ulusal boyutlardan, küresel boyutlara taşımıştır.
Bilginin ve iletişim teknolojilerinin etkin kullanımının başarının yegane şartı haline gelmesi, mesleki anlamda eğitim gören bütün öğrencilerin eğitime ve iş hayatına bakışını radikal bir biçimde değiştirmektedir. Bu gün eğitim okul duvarlarının dışına taşmış ve hayat boyu eğitim halini almıştır. Bu anlamda İnsan Kaynakları Yönetimini profesyonel bir uğraş alanı olarak seçen meslek mensuplarının da sadece ülke koşullarında değil, küresel boyutta iş üretecek, görev üstlenecek bir yetkinlik düzeyine ulaşmaları son derece önemli olmuştur.
İnsan Kaynakları Yönetimi ülkemizde yeni gelişen mesleklerdendir. Mesleğin Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitimi verilmekle birlikte, halihazır yürütücülerin büyük çoğunluğu, özel olarak İnsan Kaynakları alanında önlisans veya lisans eğitimi almış elemanlar değildir. Bu alanda Kocaeli Üniversitesi Hereke (Gebze) Meslek Yüksekokulu ön lisans düzeyinde ilk eğitim kurumu olması nedeniyle son derece önemlidir.
Eğitimin temel amacı insanları, dünyayı daha iyi anlayabilecekleri, anlatabilecekleri, yararlı olabilecekleri ve yönlendirebilecekleri bilgilerle donatmaktır. Bu bilgiler sadece günümüz dünyasının sorunlarına değil, geleceğin iş ve sosyal yaşamının sorunlarında çözüm olabilmelidir. Bu bakış açısı ile ele alınan Hereke Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları programı, alanında eğitim veren yerli ve yabancı kurumlar, üniversitelerin yüksek lisans eğitim programları, silahlı kuvvetler başta olmak üzere kamu ve özel sektörde insan kaynakları uzamanı ve yöneticisi konumunda bulunanların, İnsan Kaynakları meslek mensuplarından beklentileri dikkate alınarak, büyük bir özenle tasarımlanmıştır.
Programın tasarımı esnasında insan kaynaklarının bir bilim dalı olarak kapsamı içinde yer aldığı Yönetim ve Organizasyon ve daha üst şemsiye bilim dalı olan İşletme disiplinlerine bağlı kalınmıştır. Mezunların başta işletme olmak üzere, iktisadi ve idari alanlarda lisans tamamlayacağı da düşünülerek, ders programı ve kredilendirmede bu hususa özel önem verilmiştir. Temel amaç; öğrencilere insan kaynakları alanında özellikle personel yönetimine ilişkin temel tekniklerin pratik uygulamasının eğitimini vererek, başta insan kaynakları alanında olmak üzere, işletmelerin orta kademe yönetici ihtiyacını karşılayacak vasıfta mezunlar yetiştirilmesidir.
Hereke Meslek Yüksekokulu, mensupları ve mezunları ile birlikte Türk Çalışma Hayatının büyük bir boşluğuna dolduracak “yetkin meslek elemanı yetiştirme” misyonunu 2001 yılından bu yana başarı ile yerine getirmektedir. Mezunlarımız, lisans tamamlama ve dikey geçiş sınavlarında da en yüksek başarı oranını elinde tutmaktadır.
Öte yandan iktisadi ve idari alandaki diğer meslek gruplarında yüksek boyutlarda yaşanan işsizlik olgusu, bizim mezunlarımızı daha az etkilemektedir. Özel kurum ve kuruluşlar başta olmak üzere, giderek kamu kurum ve kuruluşları eleman temininde doğrudan bölüm mezunlarının adını vererek, ilan çıkmaktadır. Bunlar insan kaynakları yönetiminin meslekleşmesi ve bölümün kurumlaşması adına çok olumlu gelişmelerdir. Bölümün adı duyuldukça ve işe başlayan mezunlarımız kendilerini kanıtlamaya devam ettikçe bu olgu daha da hızlanacaktır.