İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Ummuhan_Mutlu

Öğr.Gör.Ümmühan MUTLU

(Program Koordinaötürü)

  • Hasan Latif foto
  • Profesör Dr. Hasan LATİF
  • (Bölüm Başkanı)

1931298_42269559436_469_n

Yrd. Doç. Dr. Abdülhalim ÇELİK

Harun Hoca

Prof.Dr.Harun DEMİRKAYA

20141015_144223

Yrd.Doç.Dr.Alim AYDIN

Aynur Sebuk

Öğr.Gör.Aynur Sebük KURT

 

insan-kaynaklariİnsan kaynakları yönetiminin amacı; işletmelerin amaçları doğrultusunda insangücünü yönetme ve çalışanların refahını temin etmekteir.Bu çerçevede iky, işe  alma, seçme, işe yerleştirme, iş analizi, insangücü planlaması, eğitim, işgören yeteneklerini geliştirme, ödüllendirme ve terfi, sürekli istihdamı sağlama, iş ilişkileri fonksiyonlarını icra eder.İnsan kaynakları yönetimi ön lisan mezunları bu görevlerin yürütlmesi sürecinde uzman personele destek olan yardımcı eleman(ara eleman) vazifesini görür.

İşgücü planlaması ile başlar, işe alım, ücretlendirme ve yan menfaatler, endüstriyel/sendikal ilişkiler, kurumsal performans yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim, çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi, sosyal ve idari hizmetlerin tahsisi gibi çalışanları ilgilendiren tüm konuları kapsar. İnsan kaynakları çalışanları, yasa gereği, iş arayan bireylerden hiçbir maddi talepte bulunamazlar.

Günümüzde insan kaynaklarının işlevi aşağıdaki şekilde tanımlanabilir:

  • İşgücü planlaması
  • Kadrolama (sağlama, seçme, yerleştirme)
  • İş değerleme
  • Ödüllendirme
  • Yetiştirme-Geliştirme
  • Endüstriyel ilişkiler
  • Koruma