BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ

1.Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Amaç

Günümüz iş yaşamında kamu ve özel sektör işletmelerinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerilerle donanımlı, yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı verecek ve büro faaliyetlerinde bulunabilecek nitelikte, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini, büro araç ve gereçlerini en iyi şekilde kullanabilen, zaman tanzimi ve planlı çalışma kültürüne sahip olan, bilgili, sorumluluktan kaçmayan, kendini geliştiren, nitelikli elemanlar yetiştirmek.

Misyon

Büro yönetimi ve sekreterlik alanında ulusal ve uluslar arası standartlara uygun nitelikte bilgi, beceri ve tutum gösteren, üniversite-sanayi işbirliğini sağlamaya öncülük eden, ülkesine karşı görev ve sorumluluk bilincine, meslek ahlakına sahip, kendisi ve toplumla barışık, sorumluluktan kaçmayan, üretken, yenilikçi, takım çalışmasına yatkın yönetici asistanlarını topluma ve sanayiye kazandırmak.

Vizyon

Ürettiği bilgi, verdiği hizmet ve eğitimle evrensel standartlarda hizmet verebilecek, çağdaş, akılcı, saygın ve tercih edilen, değişim ve yeniliklere önder olan, özgür düşünen bireyler yetiştirmek yolunda öncü bir eğitim kurumu olmak.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına katkı vermek ve büro faaliyetlerinde bulunmak üzere görev alabilecek nitelikli, kendisini geliştiren, ahlaklı ara insan gücünü ülkeye kazandırmaktır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programının hedefi; çağdaş, bilimsel düşünebilen, toplumun gelişmesine katkıda bulunabilecek, yaratıcı insanlar yetiştirmektir. Bu hedefi gerçekleştirmek için, hızla değişen ve gelişen iş dünyasının gereksinimleri, iletişim ve dünya bütünleşmesi göz önüne alınarak programın sürekli güncel tutulması ve uluslararası standartlara yükseltilmesi hedeflenmektedir.

BÜRO HİZMETLERİ VE SEKRETERLİK BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors