Döküm ve Kaynak Laboratuvarı

Döküm ve Kaynak Laboratuvarı

Hafif alaşımların (Al vb.) kum kalıba ve kokil kalıba olmak üzere döküm uygulamaları yapılırken, Metal alaşımlarına Isıl işlem fırınlarında farklı ısıl işlem uygulamaları da yapılabilmektedir. Ark kaynak uygulamaları yapılmaktadır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors