Elektronik Otomasyon Bölümü

Elektronik Otomasyon Bölümü

Hereke Meslek Yüksekokulu, Elektronik-Otomasyon Bölümü Mekatronik ve Elektronik Teknolojisi Programlarından oluşmaktadır. Her iki programda 2001-2002 öğretim yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetini örgün ve ikinci öğretim olarak sürdürmektedir. Her yıl örgün ve ikinci öğretim olmak üzere 50’şer öğrenci programlarımızda eğitim-öğretime başlamaktadır.Türkiye’nin ön lisans düzeyinde kurulan ilk Mekatronik Programını barındırması, üniversite sanayi işbirliği faaliyetlerinin yoğunluğu, üst düzey eğitim seviyesinin sürekliliğini sağlamış ve bölümlerimiz Kocaeli ve İstanbul’un en seçkin Meslek Lisesi öğrencilerinin öğrenimine devam etmek istedikleri üniversite haline dönüşmüştür.Öğretim elemanlarının endüstri tecrübesinin yüksekliği ve sanayi işbirlikleri eğitimin kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır.

1.MEKATRONİK PROGRAMI

Amaç

Endüstrinin ihtiyacı olan bakım, kontrol ve ara yönetim elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Misyon

Sanayinin ihtiyaçlarına yönelik eğitim programı uygulamak, kalite ve verimliliği üst seviyelere taşımak, teorik bilginin yanısıra, uygulama becerileri tam, bildiğini sahaya yansıtabilen, problem çözme ve bilgiye ulaşma yeteneğine, iş disiplinine ve ahlakına sahip, mesleğini seven teknisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

Vazgeçilmeyen eleman niteliğini taşıyan teknisyenler yetiştirmek, geleceğe ışık tutacak projelerde yer almak, sınıfındaki liderlik konumunu pekiştirmek. Mekatronik Tasarım, mekanik sistemlerin kontrolünde sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı son yıllarda çok geniş uygulama alanı bulmuştur. Gündelik hayatımıza yerleşmiş olan otomobiller, robotlar, takım tezgahları, çamaşır makineleri, fotokopi makineleri, kameralar ve akıllı olma özelliğine sahip daha birçok makine mekatronik sistemlere örnek olarak verilebilir. Algılayabilen, akıl yürüten, karar veren ve bu karar yönünde hareket eden otomatik makineler (mekatronik sistemler) tıp, tarım, bankacılık, madencilik, üretim gibi bir çok sektörde kullanılan çağdaş otomasyon teknolojisinin örneklerindendir.

2.ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

Amaç

HEREKE M.Y.O. Elektronik Teknolojisi Programı'nın amacı, mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendis den daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik eleman olan elektronik teknikeri yetiştirerek, elektronik sektörü'nün yanısıra endüstriyel işletmeler ve sanayi tesisleri için nitelikli işgücü sağlamaktır.

Misyon

Çağımızın ihtiyaç ve isteklerini göz önüne alarak; gelişmelere açık, sorumluluk alabilen, kendine güvenen, takım çalışmasına yatkın, üretken, sorgulayıcı ve becerileri uluslararası düzeyde kabul gören insan gücü yaratmak için ön lisans düzeyinde eğitim vermek.

Vizyon

Ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimselliği ve teknolojiyi takip ederek, Türkiye’ nin önde gelen ve tercih edilen programları arasında yer almaktır. Hereke MYO, Elektronik Teknolojisi Programı, elektroniğin sanayide ve elektronik sektöründe kullanılmasının ilkelerini açıklayan teknik bir programdır. Öğretim süresi 2 yıl olan programdan mezun öğrencilerimiz, işletmelerde yönetime karşı sorumlu usta ve teknisyenlerin çalışmalarını denetleyen, sorumluluk alan, başkaları ile işbirliği içinde çalışan Elektronik Teknikeri unvanı alırlar. Okulumuzun bulunduğu lokasyon dahilinde ulusal ve uluslararası hüviyette elektrik- elektronik sektörü kapsamındaki işletmelerin yanı sıra, çok sayıda çok çeşitli endüstriyel sektör kapsamında ileri teknoloji kullanan sanayi kuruluşları mevcuttur. Vasıflı eleman ihtiyacının her daim çok olduğu bölgemiz işletmelerinde, mezunlarımızın istihdam olacakları öngörülerek, öğrencilerimize gerek teorik gerek pratik bilgi ve beceriler kazandıracak şekilde öğretim planlaması yapılmıştır. Yeterli sayıdaki laboratuvarlarımız çeşitli öğretim cihazlarıyla donatılmıştır. Böylelikle mezunlarımızın modern işletme tesislerindeki teknik ve sosyal iş şartlarına kısa sürede uyum sağlayabilmeleri hedeflenmiştir. Bu nedenle öğretimin bilhassa sanayi tecrübesi olan öğretim elemanları ve akademisyenler tarafından yürütülmesine özen gösterilmektedir.

Elektronik Otomasyon Bölümü Akademik Kadro
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors