FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

1.Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Programı

Amaç

Gelişmekte olan ülkelerin temel sorunlarından biri, ekonomik büyümeyi gerçekleştirirken ekonomik kalkınmayı başaramamalarıdır. Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi, yatırımlara, yatırımların yapılabilirliği, temin edilecek sermaye birikimine bağlıdır. Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için gerekli olan bir diğer koşul ise, temin edilen bu kıt fonların etkin ve verimli bir şekilde dağıtımının gerçekleştirilmesidir. İşletmeler için sermaye oluşturma, yatırım için tasarrufları değerlendirme, şirket büyümelerine imkân sağlama, sermayeyi yeniden dağıtma ve küçük yatırımcılara yatırım fırsatı sağlama gibi fonksiyonlarıyla borsa, paranın yönetimi için kullanılan en büyük araçlardan biri olarak hem paraya yön vermekte hem de ekonominin barometresi olma görevini üstlenmektedir. Finans ise kişilerin veya kurumların kaynak temin etmesini, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleriyle ilgili bir kavramdır ve ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı hedefler. İşte burada sermaye piyasalarına ve bu piyasalarda görev yapacak, piyasaların adil ve etkin çalışmasını sağlayacak kalifiye elemanlara büyük görev düşmektedir.

Türkiye’de son yıllarda, özellikle Sermaye Piyasası Kanunu çıkarıldıktan sonra menkul kıymetler ve borsa alanında önemli gelişmeler olmuştur. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da giderek daha da derinlik ve menkul kıymet türleri itibariyle çeşitlilik kazanmıştır. Böyle bir piyasada faaliyet gösteren resmi ve özel kuruluşlar açısından eleman ihtiyacının büyük olduğu açıktır.

Misyon

Ülkemizin kalkınmasının sağlanmasında, sermaye piyasalarındaki kıt kaynakları en etkin ve verimli şekilde yatırımlara aktarılabilecek, finansal aracı kurumlarda veya organize menkul kıymet borsalarında çalışabilmeye yönelik özgüven düzeyini sağlayacak sermaye piyasaları ve menkul kıymetler bilgisine sahip öğrenciler yetiştirmektir. Sermaye piyasası alanında çalışacak kişilerin gerekli olan bilgiyi ancak bu alanda eğitim veren kurumlardan karşılayacakları düşünülmektedir.

Vizyon

Sermaye Piyasası’nın gelişmesine katkıda bulunulabilecek elemanlar yetiştirmek ve bu elemanların karar verme, müşteri istek ve beklentilerini öngörür bir şekilde karşılaması ve risk yönetimi becerilerini geliştirip uzmanlaşması amaçlanmaktadır. Bu programda söz konusu amaca uygun mezunlar yetiştirebilmek için, sermaye piyasaları ve menkul kıymet piyasalarının gelişim süreçleri göz önüne alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Ağustos 2001 tarihli resmi gazetede yayınlanan Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Tebliğ çerçevesinde, sermaye piyasası alanında çalışanların mesleki yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini tespit etmek amacıyla, bu alanda faaliyette bulunan ihtisas personeli, yöneticiler ve bu sektörde çalışmak isteyenler için uzmanlık sınavı zorunluluğu da dikkate alınarak ders programları oluşturulmuştur.

FİNANS-BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors