Basılı Evraklar

Dilekçeler

Genel Amaçli Dilekçe

Hizmet standartları tablosu

Izinli Sayilma Dilekçesi

Kayıt Silme Dilekçesi

Kurumlararasi Yatay Geçis Dilekçesi

Mazeret Sınavı Dilekçesi

ÇAP Başvuru Dilekçesi

Merkezi Yerlestirme Puanina Göre Yatay Geçis Dilekçesi

Mezuniyet Listesi

Onur ve Yüksek Onur Öğrenci Listesi

Sinav Sonuçlarina Itiraz Dilekçesi

Staj Kabul Listesi

%10 Öğrencileri Tablosu

Tek Ders Dilekçesi

Uyum Muafiyet Formu

Yatay Geçis Formu

Telafi Çizelgesi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors