İÇ DENETİM RAPORLARI

İÇ DENETİM RAPORLARI

 • İç Kontrol Sistemi Soru Formu 2017 için tıklayınız
 • İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 2015 için tıklayınız
 • Teşkilat Şeması için tıklayınız
 • Risk Analizi için tıklayınız
 • İş Akış Süreçleri için tıklayınız
 • Görev Tanımları için tıklayınız • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors