Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

1.MAKİNA PROGRAMI

Amaç

Temel mekanik ve kontrol sistemleri, bilgisayar destekli tasarım ve imalat (CAD/CAM) ile hidrolik-pnömatik, otomasyon alanlarında bilgi ve beceri sahibi olan, elektrik, mekanik ,hidrolik ve pnömatik gibi disiplinlerin bir arada kullanıldığı sistemleri tanıyabilen kaynak teknolojileri ve ileri imalat teknikleri konularında kazanımları ile bu alanların birden fazlasını içeren sistemler üzerinde; tasarım, üretim, bakım ve onarım yapabilecek teknik elemanların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Misyon

Makine ve imalat sektöründe son teknolojileri yakından takip etmek, Kocaeli ve Türkiye Endüstri kuruluşlarının gereksinim duyduğu, kaynak teknolojileri konularında yetişmiş nitelikli ara elemanaçığını karşılamak ve onların beklentilerine cevap verebilecek, makine teknikerleri yetiştirmek.

Vizyon

Değişen dünyamızda Üniversite Endüstri işbirliği çerçevesinde, Bölgenin nitelikli eleman açığını karşılamayı hedefleyen, bilgi çağına hakim, bilinir, görünür bir Yüksekokulun ve Üniversitemizin önde gelen makine ön-lisans programlarından biri olmak.

2.METALURJİ PROGRAMI

Amaç

Programın ana amacı mikroyapı-malzeme özelliklerini pratik anlamıyla iyi tanımak, mikro yapıda gözlemlenmesi gereken yapı bileşenlerinin açık ve gerçekçi şekli ile göz önüne koymak, kalitatif ve kantitatif inceleme sonuçlarını aktarabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.

Misyon

Metalurji programına kayıt yaptıran öğrencilerin, programın kurulum amacına uygun olarak ve sanayinin ihtiyacını karşılayacak şekilde gerekli bilgi ve uygulama donanımına sahip teknikerler olarak mezun olmalarını sağlamak ana hedefimizdir. Bunun yanı sıra metalurji programından mezun olacak öğrencilerimizin teknolojik amaçlara uygun olarak geliştirilen yeni alaşımların imalat ve işlenmesi aşamalarında çalışabilmesi, çeşitli madenlerin döküm (dökme demir, çelik döküm, alüminyum döküm, bakır döküm v.b.) işlemlerini yapabilmesi, ergitme ocaklarını çalıştırabilmesi, kalıp malzemelerini hazırlayabilmesi,ergitilmiş madeni kalıplara dökerek döküm işlemini tamamlayabilmesi ve çeşitli numunelerin ısıl işlem uygulamalarını gerçekleştirebilmesi programın hedefleri arasında yer almaktadır.

Vizyon

Bu program mezunları, özellikle metal üretim sektöründe kalite kontrol bölümlerinde ve üretim-malzeme ilişkisinin önemli olduğu planlama ve satış bölümlerinde ihtiyaç duyulan eleman açığını kapatacaklardır. Ayrıca metalurji programından mezun olan öğrencilerimiz okulumuzda aldıkları eğitim donanımı ile metal ve alaşımlarının dökümü ve ısıl işlemleri üzerine hizmet veren sanayi kuruluşlarında da gerekli tekniker açığını kapatacaklardır.

Programın ana amacı mikroyapı-malzeme özelliklerini pratik anlamıyla iyi tanımak, mikro yapıda gözlemlenmesi gereken yapı bileşenlerinin açık ve gerçekçi şekli ile göz önüne koymak, kalitatif ve kantitatif inceleme sonuçlarını aktarabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir. Sayılan bu niteliklere sahip teknik elemanlar halen çalıştıkları işletmeler içinde kazandıkları teknik tecrübeler yardımı ile yetişmektedirler. Mezun öğrencilerin çalışma şartlarını daha yakından ve eğitime paralel olarak tanımaları için etkili bir pratik çalışma programı hazırlanmaktadır.

Bu program mezunları, özellikle metal üretim sektöründe kalite kontrol bölümlerinde ve üretim-malzeme ilişkisinin önemli olduğu planlama ve satış bölümlerinde ihtiyaç duyulan eleman açığını kapatacaklardır.

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Akademik Kadro
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors