MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ

1.Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Amaç

İşletmelerde muhasebe fonksiyonlarını kavrayıp, muhasebe işlemlerinin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, iş hayatı içinde yer alan muhasebe ve vergi uygulamalarını, gereksinimlerini ve yeniliklerini kavrayıp yorumlayabilecek, girişimci, analitik düşünme yeteneğine sahip meslek elemanları yetiştirmektir.

Misyon

Muhasebe ve finans alanındaki işlemleri bilip uygulayabilen, finansal tabloları düzenleyip yorumlayabilen, meslek mevzuatını bilen, işletmenin temel kavramlarını, amaçlarını ve çevre ile olan ilişkilerini kavrayabilen muhasebe elemanları yetiştirmek.

Vizyon

Muhasebe, finans ve denetim konusunda bilgi kullanıcılarının gereksinim duyduğu yeniliklerin yaratılması ve uygulanması konusunda gerekli öngörülere sahip olan, değişimi yönetme, uygulama, yönetmelikleri hazırlamada sürekli sorgulayan ve üçüncü şahıslara karşı temsil yetkisine ve etik değerlere sahip en iyi elemanları yetiştirmektir.

Muhasebe Programının amacı; günümüzde hızla gelişen ekonomiye paralel olarak işletmelerin iş hacimleri sürekli artmaktadır. Artan iş hacminin kontrolü ve denetimi, işletmelerin muhasebe ve finansman bölümlerinin önemini arttırmakta, bu bölümlerde görevli elemanların bilgi birikimlerinin yüksek ve kalifiye olmasını gerektirmektedir.

Rekabetin kıyasıya yaşandığı küresel iş dünyasında en çok ihtiyaç duyulan ara elemanlar olarak görev alacak; mali mevzuata hakim Teorik Bilgilerini Pratiğe aktarabilen, Dünyanın, Türkiye’nin ve Sektörlerin En Önde Gelen Firmalarını Tanıyan, Başta Ülkesine ve Toplumsal Çevresine karşı, İş Ahlakının Gereklerinin, Değerlerinin ve Sorumluluklarının bilincinde olan, işletmelerin ihtiyaç duydugu bilgisayar destekli muhasebede çalışabilen, mali mevzuata hakim nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Programda birçok seçimlik dersin yanı sıra, branş derslerde muhasebe ve vergi konularında defter tutma, envanter çıkarma ve vergilendirmenin yapılması yanında, bilgisayar kullanımına yönelik dersler verilmektedir.

Muhasebe ve Vergi Bölümü Akademik Kadro
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors