PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ

Hereke Meslek Yüksekokulu, Elektronik-Otomasyon Bölümü Mekatronik ve Elektronik Teknolojisi Programlarından oluşmaktadır. Her iki programda 2001-2002 öğretim yılından itibaren eğitim-öğretim faaliyetini örgün ve ikinci öğretim olarak sürdürmektedir. Her yıl örgün ve ikinci öğretim olmak üzere 50’şer öğrenci programlarımızda eğitim-öğretime başlamaktadır.Türkiye’nin ön lisans düzeyinde kurulan ilk Mekatronik Programını barındırması, üniversite sanayi işbirliği faaliyetlerinin yoğunluğu, üst düzey eğitim seviyesinin sürekliliğini sağlamış ve bölümlerimiz Kocaeli ve İstanbul’un en seçkin Meslek Lisesi öğrencilerinin öğrenimine devam etmek istedikleri üniversite haline dönüşmüştür.Öğretim elemanlarının endüstri tecrübesinin yüksekliği ve sanayi işbirlikleri eğitimin kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır.

1.Dış Ticaret Programı

Amaç

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine geçiş süreci; Gümrük birliğine üyeliği sonrasındaki gelişmeler; Karadeniz ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve bununla beraber komşu güney ülkeleriyle olan ticari ilişkiler göz önüne alındığında ve hatta 21. Yüzyılda giderek artış gösteren hızla dünya ile bütünleşme sürecinde; dış ticaret alanında yeterli düzeyde kurumsal ve uygulamalı çağdaş bilgi ve beceri ile donatılmış, yabancı dil yeteneğine sahip, kambiyo gümrük mevzuatı ve uygulamaları, bankacılık, işletmecilik, iktisat, sigortacılık ve hukuk konularında iyi yetişmiş eleman ihtiyacı hissedilir derecede artış göstereceği bir gerçektir. Avrupa’nın en genç ve dinamik nüfusuna sahip olan ülkemizde, genç nüfusa ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli mesleki eğitim verilmesi Türkiye’nin sosyo-politik konumunu güçlendirerek, ekonomisinin gelişmesini hızlandıracaktır. Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle rekabet edebilmesi için ciddi bir mesleki eğitim kültürüne ihtiyaç bulunmaktadır. Bu noktada, gerek sürekli hizmet içi eğitimi ve gerekse nitelikli eleman yetiştirilme zorunluluğu dikkate alınarak Dış Ticaret Programı açılmıştır. Mezunlarımız gerekli mesleki stajı tamamlayarak yapılacak sınavlarda başarılı olmaları halinde “B” sınıfı gümrükçü karnesi alma hakları vardır.

Misyon

Dış Ticaret Programımızın misyonu, kaliteli eğitim anlayışı ile sektörel bazda piyasaya gerekli mesleki bilgi ile donatılmış, kendisine güvenen, dinamik, ulusal ve evrensel değerlere bağlı , insan hak ve özgürlüklerine saygılı ve geniş kapsamlı hünerlere sahip bireyler yetiştirmektir.

Vizyon

Güçlü eğitim- öğretim kadrosu ile vizyonumuz; Uluslar arası toplumun hızla yeniden örgütlendiği, mesafelerin kısaldığı, ticari pazarların ortak ve yakın bir pozisyon oluşturduğu yeni dünya düzeninde , ülkemizin ihtiyaç duyduğu bilgi ve yeteneğe sahip kalifiye elemanlar yetiştirerek ihtiyaç duyulan alanlarda istihdam edilebilmesine katkıda bulunmaktır.

Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Akademik Kadro
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors