Haberler

KOU Hereke MYO MARKA Projesi Kapanış Töreni Yapıldı


KOU Hereke MYO Proje Kapanış Töreni Yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Hereke MYO bünyesinde yürütülen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı TR42/19/MESLEK/0032 kodlu “İmalat Sanayiinde Kullanılan Yüksek Üretim Teknolojilerinin Ön Lisans Eğitim Programlarına Adaptasyonu” Proje kapanış töreni 01.09.2020 tarihinde, Covid 19 salgın hastalığı nedeni ile web ortamında gerçekleştirilmiştir. Tören sunumu Öğr. Gör. Uğur Yücel ve Öğr. Gör. Evren Kutlu tarafından yapılmıştır.

Hereke Asım Kocabıyık MYO Okul Müdürü Prof. Dr. Mücahit Opan adına Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçilmiş; “Proje kapsamında eğitim alan öğrencilerimiz işletmelerine hızla adapte olacaklardır. Sahip oldukları bilgilerle kurumlarına değer katacaklarına inancımız tamdır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının sağlamış olduğu kaynağın okullar için büyük bir fırsattır.”

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mustafa Çöpoğlu; “Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam seferberliği çerçevesinde Kocaeli Bölgesinde araştırma yapıldı. Kocaeli her ne kadar sanayiinin kalbi olsa da, ciddi bir işsizlik söz konusu. Aynı zamanda işletmelerimizde çalıştıracak personel bulmakta sıkıntı yaşıyor. Niteliklerin eşleştirilmesi sorununun olduğu tespitinden sonra İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çağrısına çıkılmıştır. İzleme ekibi uzmanlar ile birlikte projeyi sürekli takip ediyorum. Okulumuzun kapasitesini zaten yüksek olduğunu, zaten Kocaeli Üniversitesinin birimlerinin ihtiyaca binaen kurulduğunu biliyoruz. Kocaeli Üniversitesi mezunları katma değeri yüksek ürünlerin üretimine büyük katkı sunacaktır. İnsan kaynağının iyi yetiştirilmesi üretim ve ürün kalitesini arttıracaktır.”

Kocaeli-Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Teknolojik Dönüşüm Geliştirme Birimi Sorumlusu Aykut Ulgar; “Mesleki eğitimde müfredatları öğrencilerimizi belli bir noktaya getirirken, bu tip projeler öğrencilerin niteliklerini mevcut konjektürün ihtiyaçları yönünde farklılaştırmaktadır. Bizimde Organize Sanayi Bölgesi olarak nitelikli insan kaynağına olan ihtiyacımız sürekli artmakta. Firmalarımızla birebir yaptığımız görüşmelerde katma değer üretirken karşılaştığınız problemler nelerdir şeklindeki sorumuza verilen ilk üç cevap içinde muhakkak nitelikli insan gücü bulunmakta. Hızla gelişen teknolojiyi yakında takip etmemiz açısından önemli ve aynı zamanda mentör-mente ilişkisini sağlaması yani işi sanayideki bir ustadan öğrenmek, öğrencilerimize büyük katkı sağlayacaktır.”

Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu Okul Müdürü Prof. Dr. Elif Öğüt; “Projemizin başarılı çıktıları sayesinde imalat sanayi, öğrencilerimiz ve okulumuz için kazanımlarını büyük bir şans olarak görmekteyiz. Dijitalleşme çağında üniversite olarak online eğitim ile Covid 19 hastalık sürecini sorunsuz bir şekilde tamamladık. İş becerisinin artırılması, iş piyasasının tannması, yükseköğretimde uygulamalı eğitimin ve işyeri eğitiminin artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi” hedeflerine ulaşmış durumdayız. Proje ile laboratuvarımız revize edilmiş olup, ihtiyaç duyulan son sürüm yazılımlar tedarik edilmiştir. Endüstri 4.0 eğitim seti, Endüstriyel Robot, PLC ve Paneller tedarik edilerek eğitim-öğretim programlarımıza entegre ettik.”

Projede Prof. Dr. Elif Öğüt Birim Amiri ve Eğitim Koordinatörü, Öğr. Gör. Uğur YÜCEL Proje Koordinatörü, Öğr. Gör. Ümmühan Akhisar Endüstri 4.0 Eğitim Uzmanı ve Öğr. Gör. Gülten Yılmaz Robot Teknolojileri Uzmanı olarak görev üstlenmişler ve ayni katkıda bulunmuşlardır. Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Seçilmiş, Öğr. Gör. Evren Kutlu, Öğr. Gör. Şener Deniz ve Şenay Aydoğan ÇÖL her alanda projeye katkı sunmuşlardır.

Proje kapsamında 1 adet Endüstri 4.0 Eğitim Seti (Festo), 1 adet Endüstriyel Robot Eğitim Seti (Kuka) ve 5 adet PLC ve Panel Eğitim Seti (Siemens) tedarik edilmiştir.

Eğitmen ve öğrencilerimizin katıldığı Temel Ve Orta Seviye PLC Eğitimi, Paneller Eğitimi, Endüstri 4.0 Eğitimi, Kuka Robot Eğitimi, 3 webinar ve 1 teknik gezi düzenlenmiştir.

Ortağımız İMES OSB ve iştirakçi firmalarımızla 67 Mekatronik Programı öğrencisinin staj ödev konuları belirlenmiş, ödevler 4 fazda toplanarak değerlendirilmiştir.

Endüstri 4.0 Uygulama Yaprakları, Programlanabilir Denetleyiciler, Paneller ve Robot Teknolojisi Deney Föyü olmak üzere toplam 4 adet döküman oluşturulmuştur. Bu dökümanlar ilgili derslerin yenilikçi uygulamalarının yapılmasına kaynak teşkil etmektedir.

15 Mart-15 Temmuz 2020 tarihleri arasında mezun öğrencilerimizin mesleki analizinin yapıldığı 107 soru içeren bir anket düzenlenmiştir. Ankette üretim teknolojilerine yönelik sorular sorulmuştur. Ankete 2003-2019 yılları arasında mezun olmuş 360 öğrenci katılmıştır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors