Haberler

Marka Projesi Tanıtım Toplantısı Yapıldı


Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu’nun, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 2019 yılı, İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen “İmalat Sanayiinde Kullanılan Yüksek Üretim Teknolojilerinin Ön Lisans Eğitim Programlarına Adaptasyonu” başlıklı projesinin tanıtım toplantısı 21.10.2019 tarihinde Hereke Meslek Yüksekokulu’nda yapıldı. Toplantıya Körfez İlçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fiğlalı, İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Küçükay, İMES Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Onur Kesici, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İzleme ve Değerlendirme Birimi Vekili Devrim Şavlı ve Uzman Merve Çalhan, Eurotray firmasından Eser Kaya, Gürçelik firmasından Fatih Demirkol ve Aziz Ceylan, Kayse firmasından Yunus Özcan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü Prof. Dr. Elif ÖĞÜT proje kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar ile Meslek Yüksekokulu mezunlarının yetkinliklerinin sanayi ve iş dünyası ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelik kazanacağını, iş becerilerinin gelişeceği ifade etmiştir. Yükseköğretimde işyerinde uygulamalı eğitimin artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini, proje kapsamındaki Mekatronik, Elektronik Teknolojisi ve Makine Programlarımızın YÖK tarafından teşvik verilen programlar olduğunu, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2019 Yılı İmalat Sanayiine Yönelik Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek alan projemizin okulumuz için büyük bir şans olduğunu bilgilerini paylaşmıştır.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nilgün Fiğlalı, Kocaeli Üniversitesi’nin Ar-Ge çalışmalarına, Üniversite Sanayi işbirliğine çok önem verdiğini, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın desteklerinin Kocaeli Üniversitesi için çok önemli olduğunu, daha önceki yıllarda farklı meslek yüksekokullarımızın destekten faydalanarak örnek teşkil eden laboratuvar ve eğitim sistemlerine kavuştuğunu, proje ile Hereke Meslek Yüksekokulu’nda da mühendislik programları düzeyinde eğitim gerçekleştirilmesi imkanına kavuşulacağını ifade etmiştir.

Körfez Belediye Başkanı Şener SÖĞÜT Kocaeli Üniversitesi Hereke Meslek Yüksekokulu bünyesinde gerçekleştirilen projenin, yaşadığımız çağın gerekliliklerini yakalamak, insanımızı ve ülkemizi hak ettiği hayat standartlarına ulaştırmak ve daha ileriye taşımak için kararlılık, azim ve dayanışmanın çok güzel bir örneği olduğunu söyledi. Şener Söğüt proje hakkındaki görüşlerini “Teknoloji ve sanayi alanında bilgi üretebilecek, bu bilgiyi kullanabilecek ve zenginleştirebilecek insan faktörü çok önemlidir. Özellikle teknik donanımı yüksek ara eleman kaynağının gerekliliği, sanayi üretimi ve gelişiminin olmazsa olmazıdır. Bu nedenlidir ki, Hereke MYO çatısı altında eğitim alan arkadaşlarımızın bilgiyi içselleştirmek, yeni bilgiler üretmek ve bunları yarınlarımıza dair bir yatırıma dönüştürmek gibi bir sorumlulukları vardır. Bu sorumluluğu da yerine getirmeleri ancak, akademi, sanayi ve finans işbirliği ile mevcuttur. Toplantımızda bu üç temel unsur temsilcilerini görmek, geleceğimiz için büyük bir umut verdi.” Sözleri ile ifade etti.

İMES Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı İrfan KÜÇÜKAY yaptığı konuşmada üniversite ve öğrencilerle ilgili düşüncelerini, “Ülke olarak yüksek teknolojiler üretmeliyiz. Bunun yolu Ar-Ge’den, inovasyondan, yüksek teknolojiden yani Üniversite Sanayi işbirliğinden geçmekte ve işbirliği gerçekleşirse katma değerli işler ortaya çıkmaktadır. Yükte hafif, pahada ağır deyiminden hareketle yüksek teknoloji içeren değerli ürünler üreterek ihracat yapmak zorundayız. Genç nesillerin girişimci olmak için gayret sarf etmeleri gerekmektedir. Ancak girişimcilik için iyi bir eğitim alma zorunluluğu bulunmaktadır. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ile “İleri Uygulamalı Mühendislik Mükemmeliyet Merkezi Kurulması” projesini yürütüyoruz. Nitelikli eleman yetiştirme ve gençlerimize güzel bir gelecek sunmak adına Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi ile işbirliği yapıyoruz. Kuracağımız teknoparkta üniversitelerimize ve gençlerimize imkanlar sunacağız.” şeklinde dile getirdi.

Öğr. Gör. Uğur Yücel proje hedefleri, süresi, bütçesi, tedarik edilecek donanım, proje kapsamında yürütülecek faaliyetler, hedef gruplar ve proje çıktıları hakkında bilgi verdi.

Proje, Marka’nın 2023 planında “Mesleki ve teknik eğitimde ekonominin ihtiyaçlarının dikkate alınması”, “Yükseköğrenim programlarının, bölge ekonomik sektörlerine göre tasarlanması ve yenilikçi işgücünün yetiştirilmesi”, “Bilgi toplumuna uyum sağlanması” hedeflerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors