TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

Kocaeli Üniversitesi Hereke MYO İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile  Meslek Yüksekokulu (Hereke MYO) işbirliğinde düzenlenen “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” (20-21.04.2017 tarihinde 2 yarım gün toplam 8 saat) Hereke Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda  gerçekleştirildi. Hereke MYO Çalışanları mesleki kazalardan korumak ve çalışma sürecinde olası riskleri önlemek amacıyla düzenlenen eğitime çalışanlar yoğun ilgi gösterdi. 
 
Açılış konuşmasının ardından  İş sağlığı ve güvenliğinin önemine değindiği sunumunda, iş kazaları neticesinde  iş gücünün zarar gördüğünü belirten Öğr. Gör. Cengiz SOYKAN,  çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ile ilgili bilgiler verdi.

Sağlık ve Teknik Konularda Çalışanlar Bilgilendirildi

Eğitimin Sağlık Konuları bölümünde, Öğr. Gör. Cengiz SOYKAN “Meslek hastalıklarının tanımı ve sağlık hizmetlerinde ilk yardım”, “ Biyolojik etmenler” Meslek hastalıklarının psikososyal risk etmenleri ile Meslek hastalıklarından korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması” konularında sunumlar gerçekleşti.

Teknik Konular bölümünde ise Öğr. Gör. Cengiz SOYKAN “Sağlık hizmetlerinde kimyasal, fiziksel risk etmenleri ile sağlık hizmetlerinde güvenlik ve sağlık işaretleri”, Öğr. Gör. Cengiz SOYKAN, “Sağlık hizmetlerinde ergonomik risk etmenleri”, “Elle kaldırma ve taşıma”, “Parlama, patlama ve yangın ve yangından korunma”, “İş ekipmanlarının güvenli kullanımı”, “Ekranlı araçlarla çalışma”, “Elektrik, tehlikeli, riskleri ve önlemleri”, “İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması”, “Kişisel koruyucu donanım kullanımı”, “İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü” ve “Tahliye ve kurtarma” konularında bilgiler verdi.

İSG Eğitim Programına aktif katılan ve aynı gün yapılacak Değerlendirme Sınavında yeterli puan alarak başarılı olanlara Temel İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi katılım SERTİFİKASI VERİLECEKTİR..


Eğitimin açılış konuşmasını ise Hereke MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Ugur YÜCEL. Eğitimin YARARINA  dair açıklamalarda bulunan Öğr. Gör. Ugur YÜCEL, ilk defa düzenlenen eğitimin yapılmasına destek verdikleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Öğr. Gör. Cengiz SOYKAN ‘a teşekkür etti.
pastedImage (6)
pastedImage (5)
pastedImage (4)
 20170421_161608
20170421_154752
 
20170421_154806
 pastedImage (2)