YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ

1.İnsan Kaynakları Yönetimi Programı

Amaç

İnsan Kaynakları yönetiminin amacı, organizasyonun stratejik amaçlarının çalışanlarınlar tarafından benimsenmesini sağlamak, işçileri korumak ve onları etkili bir şekilde yönetmektir.

Misyon

İnsan kaynaklarının misyonu, organizasyonun amaçalrının başarılı olmasını desteklemek ve işçilerin potansiyelinin geliştirlmesidir.

Vizyon

Organizasyonel mükemmelliğe ulaşmak için beşeri sermayenin potansiyelini kullanmak ve büyüme fırsatları, yenilik ve zenginleşmenin desteklenmesidir.

İnsan kaynakları yönetiminin amacı; işletmelerin amaçları doğrultusunda insangücünü yönetme ve çalışanların refahını temin etmekteir.Bu çerçevede iky, işe alma, seçme, işe yerleştirme, iş analizi, insangücü planlaması, eğitim, işgören yeteneklerini geliştirme, ödüllendirme ve terfi, sürekli istihdamı sağlama, iş ilişkileri fonksiyonlarını icra eder.İnsan kaynakları yönetimi ön lisan mezunları bu görevlerin yürütlmesi sürecinde uzman personele destek olan yardımcı eleman(ara eleman) vazifesini görür.

İşgücü planlaması ile başlar, işe alım, ücretlendirme ve yan menfaatler, endüstriyel/sendikal ilişkiler, kurumsal performans yönetimi, kariyer yönetimi ve eğitim, çalışanların memnuniyetinin ölçümlenmesi, sosyal ve idari hizmetlerin tahsisi gibi çalışanları ilgilendiren tüm konuları kapsar. İnsan kaynakları çalışanları, yasa gereği, iş arayan bireylerden hiçbir maddi talepte bulunamazlar.

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ AKADEMİK KADRO
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors